การสร้างฐานข้อมูล

การสร้างฐานข้อมูล
ตอน การเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูล

 1. สร้างฐานข้อมูล ตามรายละเอียดดังนี้
 • ชื่อฐานข้อมูล = db ประกอบด้วย Field ต่างๆ ดังนี้
  – ID          เป็น     INT               ความยาว         5        กำหนดเป็น Primary key
  – name     เป็น     VARCHAR        ความยาว         50
  – age        เป็น     INT                ความยาว         2
  – email     เป็น     VARCHAR        ความยาว         50
 • เสร็จแล้วคลิก บันทึก
  p1

จะปรากฏตามรูปข้างล่าง
p1-1

 1. ทดลองแทรกข้อมูล โดย คลิกที่ แทรก ตามรายละเอียดดังนี้
 • ID           ไม่ต้องใส่
 • Name      ใส่ชื่อ-สกุล
 • Age ใส่อายุ
 • Email ใส่ email
  p2
 1. สร้างไฟล์ php จาก Dreamweaver เพื่อรับข้อมูล ตามรายละเอียดดังนี้
 • สร้างไซต์ใหม่ ชื่อ db_spk
 • สร้าง Folder ชื่อ db_spk ที่ Drive:C\AppServ\www\db_spk\

p3

 1. คลิก Servers => Advance => Servers Model เลือก PHP MySQL

p4

 1. คลิก Servers => Basic ใส่รายละเอียดตามภาพ => คลิก Save

p5

 • คลิก เครื่องหมายถูกที่ Testing => คลิก Save => คลิก OK

p6

 1. สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมา บันทึกชื่อไฟล์ว่า php
 2. สร้างฟอร์มสำหรับแสดงข้อมูล โดยเชื่อมต่อฐานข้อมูล
  • เชื่อมต่อฐานข้อมูลโดยคลิก Databases => คลิกเครื่องหมาย + => คลิก MySQL Connection

 

 

 

 

 • เชื่อมต่อฐานข้อมูลโดยคลิก Databases => คลิกเครื่องหมาย + => คลิก MySQL Connection
 • ทดสอบการเชื่อมต่อฐานข้อมูลโดยคลิก Test => ถ้ามีข้อความโต้ตอบว่า Connection was made successfully แสดงว่าติดต่อฐานข้อมูลได้สำเร็จ => คลิก OK

 

 1. สร้างเรคคอร์ด โดยคลิก Dynamic Data => Dynamic Table => คลิก Recordset
 2. กรอกข้อมูลการเชื่อมต่อฐานข้อมูลตามรายละเอียดข้างล่าง
 3. เลือกการเชื่อมต่อฐานข้อมูลตามรายละเอียดข้างล่าง
 • หลังจากคลิก OK จะปรากฏตารางตามภาพข้างล่าง
 • ทดสอบการทำงานผ่าน Browser ถ้าปรากฏเป็นเครื่องหมายคำถาม ให้เพิ่ม Code ดังตัวอย่างข้างล่าง
 1. สร้างไฟล์ใหม่ บันทึกชื่อไฟล์ว่า php ที่ไฟล์ showdb.php สร้างข้อความ  “เพิ่มข้อมูล” แล้วสร้างลิงก์ไปที่ไฟล์ insert.php
 2. สร้างฟอร์มการเพิ่มข้อมูลที่ไฟล์ php จาก Form Wizard ตามขั้นตอนข้างล่าง
  • คลิกที่ Data
  • เลือก Insert Record : Record Insert Form Wizard
  • เลือกฐานข้อมูล จากเมนู Connection :
  • เลือกตาราง จากเมนู Table :
  • เลือกไฟล์ที่จะแสดงหลังจากเพิ่มข้อมูลแล้ว จากเมน After Inserting go to :
  • ลบฟิลด์ id ออก เพราะมันจะรันอัตโนมัติ
  • คลิก OK
  • จะปรากฏฟอร์มดังภาพข้างล่าง
 • บันทึกไฟล์ php แล้วทดสอบการทำงานผ่าน Browser จะปรากฏผลดังภาพ
 1. การลบข้อมูล โดยการแทรกคอลัมน์ทางด้านขวา 1 ช่อง เพิ่มคำว่าลบ ดังภาพข้างล่าง
  • สร้างเส้นทางการลิงก์ให้กับเมนู ลบ โดยคลิกคลุมข้อความ ลบ
  • เลือก Browse for File
  • เลือก Data Source
  • ที่ช่อง URL : (พิมพ์เส้นทางการลิงก์) php?id=<?php echo $row_Recordset1[‘id’]; ?>
  • คลิกปุ่ม OK และ Save ตามลำดับ

 

 

 

 

วิธีแก้ภาษาไทย

ให้เพิ่มคำสั่งต่อไปนี้ต่อท้ายบรรทัดข้างล่าง

เดิม 

mysql_query(“SET NAMES UTF8”);

เพิ่มใหม่

mysql_query(“SET NAMES UTF8”);

mysql_query(“SET character_set_results=utf8”);

mysql_query(“SET character_set_client=utf8”);

mysql_query(“SET character_set_connection=utf8”);

 

โพสท์ใน คอมพิวเตอร์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

วิธีแก้ไข…ไฟล์รูป ไม่แสดงตัวอย่าง

วิธีแก้ไข…ไฟล์รูป ไม่แสดงตัวอย่าง
……ณัฐพล บัวพันธ์…..

ใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่ประจำ จู่ๆ วันดีคืนดี…เปิดโฟลเดอร์ภาพ ปรากฏว่า ภาพไม่แสดงตัวอย่างภาพให้เห็นเหมือนอย่างเคย คลิกดูที่ ViewàThumbnail แล้ว ก็เหมือนเดิม(ดังตัวอย่างข้างล่าง)…วันนี้ มีวิธีแก้ไขมาฝากครับ

p0
อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการสารสนเทศ

การแก้ปัญหามีหลายวิธี ขึ้นกับชนิดของาน วิธีการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งอาจแก้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งไม่ได้ และการแก้ปัญหาอาจจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม่ก็ได้ ดังนั้น จึงควรยึดหลักการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อไม่ให้เสียเวลา หลงทาง และสับสน วิธีการแก้ปัญหาแต่ละวิธีมีความเหมาะสมกับงานแตกต่างกันไป ก่อนที่จะใช้วิธีแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จะขอยกวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอนโดยทั้วไป มาให้พิจารณาดูจำนวนหนึ่ง

1.1 หลักการแก้ปัญหาตามวิธีวิทยาศาสตร์ ( Scientific method ) วิธีการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์เป็นวิธีที่มีมานานมากแล้ว ซึ่งใช้ศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ ตั้งแต่หลายร้อยปีก่อน จนเกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ มากมายอย่างทุกวันนี้ หลักการแก้ปัญหา ทางวิทยาศาสตร์ มีดังนั้ อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คอมพิวเตอร์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

คู่มือการสร้างเว็บบล็อกด้วยWordPress

<div style=”margin-bottom:5px”> <strong> <a href=”https://www.slideshare.net/taxiboat/wordpress-25992736&#8243; title=”คู่มือการใช้ WordPress ในการสร้างบล็อก” target=”_blank”>คู่มือการใช้ WordPress ในการสร้างบล็อก</a> </strong> from <strong><a href=”http://www.slideshare.net/taxiboat&#8221; target=”_blank”>Soponnawit Inkaew</a></strong> </div>

โพสท์ใน คอมพิวเตอร์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

การสร้างเว็บบล็อก

โพสท์ใน คอมพิวเตอร์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

รายงานเรื่องอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

<div style=”margin-bottom:5px”> <strong> <a href=”https://www.slideshare.net/duang56/ss-26257377&#8243; title=”อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์” target=”_blank”>อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์</a> </strong> from <strong><a href=”http://www.slideshare.net/duang56&#8243; target=”_blank”>duang56</a></strong> </div>

โพสท์ใน คอมพิวเตอร์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

weblog602

1 กาญจนาพร http://kanjanapornbom.wordpress.com
2 จันทร์จิรา http://junjirakaraket.wordpress.com
3 จันทร์นภาพร http//PreawJunnapapornwordpress.com
4 จารุภัทร http://nitarcharuphat.wordpress.com
5 จิรารัตน์ http://Jirarutfern.wordpress.com
7 จุฑามาศ http://evejutamatblog.wordpress.com
8 ธนัญญา http://thananya2516 wordpress.com
9 ธีระยุทธ http://benteerayut.wordpress.com
10 พีระพล http://toeynongmi.wordpress.com
11 มณฑกานต์ http://monly2monly.wordpress.com
12 ยุทธพิชัย http://yuttapichai13.wordpress.com
13 วรรณฤดี http://wunnaruedee39.wordpress.com
14 สุภาพร http://supaporn21.wordpress.com
15 สุวิณี http://suwinee2845wordpress.com
16 อรอนงค์ http://onanong18.wordpress.com
17 อุไรวรรณ http://uraiwan111.wordpress.com
18 เจนจิรา http://jane.jim2223wordpress.com
19 ไกรวิทย์ http://graiwit.wordpress.com/

โพสท์ใน อินเตอร์เน็ต | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

การแสดงวันสุนทรภู่

วีดีโอ | Posted on by | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

คอมพิวเตอร์

ดังที่ทราบกันแล้วว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการคำนวณ และการทำงานของมนุษย์ เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ สามารถเปรียบเทียบและตัดสินใจ สามารถทำงานทางตรรกศาสตร์ สามารถคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์ที่มนุษย์เองต้องใช้เวลามากในการแก้ปัญหา และสามารถออกแบบและสร้างสรรค์งานทางกราฟิกได้ หากเปรียบเทียบกับมนุษย์เราสามารถทำงานให้ลุล่วงได้เนื่องจากมีสมองที่ช่วยคิดคำนวณ ตัดสินใจและออกแบบงาน แล้วเครื่องคอมพิวเตอร์จะใช้ส่วนประกอบใดมาทำหน้าที่เหมือนสมองเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงได้ ในหัวข้อนี้เราจะศึกษาว่าองค์ประกอบพื้นฐานที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้นั้นประกอบด้วยกี่ส่วนและอะไรบ้าง

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คอมพิวเตอร์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทที่1 > 1.1 บทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
1/1

การเปลี่ยนแปลงสังคมความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นไปอย่างรวดเร็ว กล่าวกันว่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะ ที่เรียกว่า การปฏิวัติมาแล้วสองครั้ง ครั้งแรกเกิดจากการที่มนุษย์รู้จักใช้ระบบชลประทาน เพื่อการเพาะปลูก
สังคมความเป็นอยู่ของมนุษย์จึงเปลี่ยนจากการเร่ร่อนมาเป็นการตั้งหลักแหล่ง เพื่อทำการเกษตร ต่อมาเมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้ว ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 หลังจากที่เจมส์วัตต์ (James Watt ) ประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำมนุษย์รู้จักนำ เอาเครื่องจักรมาช่วยในอุตสาหกรรมการผลิต และช่วยในการสร้างยานพาหนะ เพื่องานคมนาคมขนส่ง ผลที่ตามมาทำให้เกิดการปฏิวัติทางอุตสาหกรรม สังคมความเป็นอยู่ของมนุษย์จึงเปลี่ยนจากสังคมเกษตรมาเป็นสังคมเมือง
pic1_01

james
เจมส์วัตต์ (James Watt )

บทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
1/2

อ่านเพิ่มเติม

เนื้อเรื่องย่อ | Posted on by | ใส่ความเห็น